HEALTH COACH NGUYỄN HUỆ TRÚC

Làm chủ Sức khỏe & Làm chủ Cuộc đời

Nếu bạn muốn thực sự đánh thức sức khỏe, khám phá bản thân thì hãy đến các lớp học của Trúc hoặc khai vấn riêng cùng Trúc.

Cảm ơn bạn.

CÁC KHÓA HỌC ĐANG MỞ

Practice Whereever You Want Whenever You Need

Cảm ơn bạn đã tham gia khoá học, học phí của bạn sẽ được Coach trích ra 30% vào quỹ “ANGEL WAHE” để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn về sức khoẻ, cảm ơn bạn đã chung tay cùng Coach đóng góp vào hành trình này. 

CÁC LỢI ÍCH KHI

THAM GIA KHÓA HỌC

Cảm ơn bạn đã tham gia khoá học, học phí của bạn sẽ được Coach trích ra 30% vào quỹ “ANGEL WAHE” để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn về sức khoẻ, cảm ơn bạn đã chung tay cùng Coach đóng góp vào hành trình này. 

Vinyasa Yoga

Dolor reaellendus temorius maiores alia

Slow Yoga

Rabore et dolore maga eiusmo rute aliua

Intuitive Yoga

Earum rerum hic tene sapiente delectus

Aroma Yoga

Neque orro quisquam est raui dolorem

Kundalini Yoga

Dolor reaellendus temorius maiores alia

Bikram Yoga

Rabore et dolore mae eiusmo rute aliua

Mindfulness Training

Earum rerum hic tene sapiente delectus

Workout Routines

Neque orro quisquam est raui dolorem

Health coach Nguyễn Huệ Trúc

Làm chủ Sức khỏe & Làm chủ Cuộc đời

Mình là Nguyễn Huệ Trúc đã học Health Coach học tại Viện Dinh Dưỡng và Sức Khỏe Toàn Diện Hoa Kỳ (IIN). Mình là Nguyễn Huệ Trúc đã học Health Coach học tại Viện Dinh Dưỡng và Sức Khỏe Toàn Diện Hoa Kỳ (IIN).

“Suy nghĩ như chiến lược, và hành động như kẻ điên”

CÁC BÀI VIẾT THÂN TÂM

Năm ngoái thì mình làm coach dạo, năm nay sẽ làm coach ẩn mình nha 🤭. Lâu lâu hiện hình viết bài.

BA BẢN NĂNG TỰ NHIÊN

 Nói cho vui mà là thiệt thì chúng ta sinh ra vốn bẩm sinh đã có 3 bản năng tự nhiên theo lời các cụ

Xem bài »
Các bài viết chia sẻ về tâm thức
Health Coach Nguyễn Huệ Trúc

CƠ THỂ bạn YÊU bạn, VÔ ĐIỀU KIỆN.

 Sức khoẻ thể chất là nền tảng cơ bản của sự sống. Một khi chúng ta giải phóng khỏi những thức ăn gây hại cho

Xem bài »
Giới thiệu
Health Coach Nguyễn Huệ Trúc

Đừng ăn GÀ vì GÀ

????Lắm lúc toai thắc mắc, phạm tội gì để thành con gà, bởi lẽ con gà là món ăn chính của dân eat clean nè,

Xem bài »

Follow us on social media